Tilbakeblikk – Fredskonferansen

Ifølge islam søker alle religioner å bringe mennesket nærmere Gud. Gjennom kjærlighet for Gud viser mennesket kjærlighet for Hans skapninger. Fred krever tillit, ydmykhet og respekt for menneskelig liv. Ahmadimuslimer arbeider for å etablere varig fred mellom alle verdens nasjoner over hele kloden.