Trossamfunnet ble grunnlagt av Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (fred være med ham) i 1889, som under guddommelig veiledning hevdet å være denne tidens utlovede reformator, forventet i alle store religioner. Han brakte ingen ny lov eller lære, men gjenopplivet den sanne islam gitt til profeten Muhammad (må Allahs fred og velsignelser være med ham). Den utlovede Messias sier:

GRUNNLEGGER

«En religion som ikke fremhever universell medfølelse, kan ikke kalles en religion»

(Et budskap om fred, 1908)

ÅNDELIG LEDERSKAP

Etter grunnleggerens bortgang i 1908, ble kalifatet igjen etablert i islam. For å markere at et nytt kalifat er opprettet, bærer etterfølgerne etter Hadrat Ahmad tittelen «Khalifaul Masih» (Messias etterfølger). Dette kalifatet er utelukkende et åndelig kalifat. Den nåværende kalifen heter Hadrat Mirza Masroor Ahmad og er den femte i rekken. Han ble valgt som overhode for det verdensomspennende Ahmadiyya trossamfunnet i islam i 2003.

Trossamfunnet har fått et klart formål og form som en enhet gjennom den velsignede institusjonen av kalifatet – en faktor som gjør det mulig for dette trossamfunnet å tjene Gud og menneskeheten med oppriktighet, offervilje og hengivenhet.

Vi må innse og erkjenne det kritiske behovet for denne tiden. Vi må akseptere at fred kan kun bygges på det solide grunnlaget av ærlighet, integritet og rettferdighet. Disse er nøkkelfaktorene for å etablere fred.

(Hadrat Mirza Masroor Ahmad – National Peace Symposium UK, 2015)

ET VERDENSOMSPENNENDE TROSSAMFUNN

Ahmadiyya Muslim Jama’at er et verdensomspennende religiøst og åndelig trossamfunn med tilstedeværelse i mer enn 200 land over hele verden. Trossamfunnet har bygget mer enn 15 000 moskeer, hundrevis av skoler, sykehus og medisinske klinikker, og leder en internasjonal kampanje for å fremme islams sanne budskap gjennom en global fredsaksjon ved å kjempe for respekt og menneskerettigheter for alle.

Den norske avdelingen er sannsynligvis den eldste muslimske menighet i Norge og ble etablert i 1957. Menigheten markerte sin 60 års minnemarkering i 2017.

Trossamfunnet arbeider aktivt for å tjene menneskeheten, uavhengig av rase, religion eller hudfarge; ved å skaffe midler til veldedige formål og gi humanitær hjelp til de trengende. Dets medlemmer vier også sin tid og ekspertise for sosiale prosjekter så vel som for å gi utdanning og helsetjenester i utviklingsland.

Det fredelige budskapet til det verdensomspennende Ahmadiyya trossamfunnet har satt sine internasjonale spor, og dets følgere er økende i antall. Trossamfunnet teller nå flere titalls millioner, og dette tallet vokser for hver dag som går.

Dets medlemmer har kjærlighet til landet de bor i, og er lojale og lovlydige borgere av det, som faktisk kreves av deres tro. De arbeider for å fremme respekt og forståelse mellom tilhengere av ulike trosretninger, og dermed skape sosial harmoni.

Trossamfunnet følger den sanne ånden av islam og lever etter mottoet:

Kjærlighet til alle, ikke hat mot noen