Innleggene fra Fredskonferansen 2023

 

Marianne Borgen er ordfører i Oslo og mangeårig politiker for SV. Borgen er utdannet cand.sociol. med embetseksamen i sosiologi fra Universitetet i Oslo.

 

Majid Khokhar er daglig leder og kontakt person for Humanity First Norge. Humanity First er en internasjonal veldedig organisasjon. Den ble grunnlagt for å fremme og beskytte menneskers liv og verdighet. Dette er en ikke-politisk, ikke-sekterisk internasjonal hjelpe- og utviklingsorganisasjon, som arbeider for verdens fattigste og mest sårbare mennesker.

 

Hatem Ben Mansour er daglig leder i Antirasistisk senter. Hatem er utdannet cand. jur ved Universitetet i Oslo.

 

Olaug Vervik Bollestad er KRFs leder og stortingsrepresentant for Rogaland. Hun var landbruks- og matminister i Erna Solbergs regjering 2019-2021 og bestyrte i tillegg Barne- og familiedepartementet i en kortere periode i september/oktober 2021.

 

Zahoor Ahmad Chaudry er for tiden forstander og nasjonal leder for Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn Norge. Han er utdannet fra Universitet i Oslo innenfor fagfeltene kjemi og utdanningsledelse. Til daglig arbeider han som avdelingsleder ved Mailand videregående skole.

Innleggene fra Fredskonferansen 2022

 

Sindre Bangstad er sosialantropolog med utdannelse fra Universitetet i Bergen og Radboud Universiteit i Nederland. Han er forsker ved Institutt for kirke, religion og livsynsynsforskning, og har i sitt arbeid vært spesielt opptatt av spørsmål knyttet til rasisme, diskriminering, islamofobi/muslimhat og hatytringer som hinder for fredelig og harmonisk sameksistens i flerreligiøse og flerkulturelle samfunn.

 

Tore Lindholm er emeritusprofessor ved Norsk senter for menneskerettigheter knyttet til Universitetet i Oslo, og styremedlem i Oslo-koalisjonen for tros- og livssynsfrihet. Hans forskningsinteresser fokuserer på mangfoldet av grunnlag for å omfavne universelle menneskerettigheter, og spesielt retten til religions- eller trosfrihet; og toveistrafikken mellom menneskerettigheter og religioner (spesielt kristendom og islam).

 

Stian Slotterøy Johnsen er utdannet fra Universitetet i Oslo med Master of Arts. Han har lang erfaring fra frivillig sektor, og har tidligere jobbet i Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner. Siden 2015 har han arbeidet som generalsekretær for Frivillighet Norge.

 

Elisabeth Langdal er samfunnsgeograf med fokus på helse og utvikling, mellomfag i antropologi samt en bachelor i media og kommunikasjon. I tillegg til å drive ressursdatabase om konsekvensene av menneskerettighetsbrudd på psykisk helse, der kjønnsbasert vold er et prioriteringsområde, er hun daglig leder for HHRI.

 

Ed Brown er for tiden generalsekretær ved Stefanusalliansen, et aktivt medlem av og koordinator for International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief (IPPFoRB). Han er utdannet innen fagfeltene psykologi, pedagogikk, religionsvitenskap og menneskerettigheter. Hans interessefelt er: religions- og livssynsfrihet, livssynsminoriteters rettigheter, religiøs nasjonalisme og identitetspolitikk, islam og hinduisme.

 

Zahoor Ahmad Chaudry er for tiden forstander og nasjonal leder for Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn Norge. Han er utdannet fra Universitet i Oslo innenfor fagfeltene kjemi og utdanningsledelse. Til daglig arbeider han som lektor ved Mailand videregående skole.

Innleggene fra Fredskonferansen 2019

 

Sir Iftikhar Ayaz has been serving on the United Nations Human Rights Council Committee and the Committee for the Rights of Minorities. Presently, he is Chairman of the International Human Rights Committee, Consul General for Tuvalu Islands, Director of the World Media Forum International, Adviser/Consultant Human Development and Poverty Alleviation and Conflict Resolution.

 

Ed Brown er utdannet innen fagfeltene, psykologi, pedagogikk, religionsvitenskap og menneskerettigheter. Hans interessefelt er: religions- og livssynsfrihet, livssynsminoriteters rettigheter, religiøs nasjonalisme og identitetpolitikk, islam og hinduisme.

 

Torstein er studieleder for studieprogrammene i freds- og konfliktstudier og internasjonale studier, en rolle han har hatt siden freds- og konfliktstudier startet opp i 2009. Med bakgrunn fra asiatiske og afrikanske studier, utviklingsstudier og freds- og konfliktstudier har Torstein bred faglig kompetanse innen fagretningen. Han har gjennom studier og frivillig arbeid bodd og jobbet i en rekke land, med hovedfokus på østlige og sørlige Afrika.

 

Chro Borhan er Dialogrådgiver ved Nansen Fredssenter, og har tidligere jobbet med mindreårige asylsøkere, menneskerettighetsprosjekter i Midtøsten, og som minoritetsrådgiver ved Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet i Norge. Chro Borhan er en kvalifisert konfliktmegler, gruppeleder i organisasjonen Hjelp for å øke fredsprogrammet (HIPP) og alternativer til vold (AVP), og arbeider med dialog-fasilitering relatert til fredsarbeid.

 

John Roger Lund er Enhetsleder for Enhet Øst ved Oslo politidistrikt.

 

Steinar Murud er generalsekretær i Universelt Fredsforbund Norge, og har vært i denne stillingen siden forbundets grunnleggelse i Oslo i 2003. Murud har vært initiativtaker til en rekke interreligiøse konferanser og fredsinitiativ i Oslo. I tillegg har han vært ansvarlig for flere seminarer knyttet til religion, familieforhold og fred.

Speakers at the First Nordic Peace Conference (2018)

 

Keynote speech of former prime minister of Norway and now Executive Chair of the Oslo Center for Peace, Democracy and Human Rights, Kjell Magne Bondevik, at the occasion of first Nordic Peace Conference held at Baitun Nasr Mosque, Oslo.

 

Ulf Boström,  Police Chief of Integration department in Gothenburg city, Sweden. He is one of the Sweden’s most experienced police officers and the only integration police cheif in Gothenburg. Here is his speech from the first Nordic Peace Conference hosted by AMJ Norway.

 

Sven Mollekleiv, honorary President of the Norwegian Red Cross, and served as President for several years. In 2015 he was awarded The Royal Norwegian Order of Saint Olav for his remarkable accomplishments on behalf of the country and humanity.

 

Henrik Syse, research professor at Peace Research Institute Oslo (PRIO), works on the ethics of war, historically and systematically, as well as on the relationship between religion and the use of armed forces. Here is his address to the audience of The Nordic Peace Conference, 2018.

 

Hadia Tajik is member of Norwegian Parliament. She was chair for the standing committee on justice from 2013 to 2017, and is the first vice-chair of the standing committee on Labour and Social Affairs for the period 2017 – 2021.

 

Ed Brown is Secretary-General at Stefanus Alliance International (SAINT) and is also voluntarily serving as Coordinator for International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief (IPPFoRB).

 

Keynote speaker, Imam Azhar Haneef, vice president of Ahmadiyya Muslim Community, USA.

Mr. Azhar Haneef has been invited to the White House by Former President in USA; Mr. Barack Obama. He is a renowned scholar and holds lectures on various topics related to Islam when traveling internationally. While discussing solutions to counter extremist ideology, Mr. Azhar says that the youth are susceptible to extremist radicalization because the extremist groups entire concept of Islam is illiterate. To encounter this problem, he emphasizes the importance of education and outreach efforts such as that Ahmadiyya Muslim Community has been focusing on for decades, dating back to the very founding of community.

Innleggsholdere fra den 2. fredskonferansen (2017)

 

Ingeborg Breines, tidligere president for International Peace Bureau, gleder seg til samarbeid med Ahmadiyya muslimsk trossamfunn. Her deltar hun på den andre fredskonferansen i regi av AMJ Norge.

 

Ed Brown fra Den norske Helsingforskomité og koordinator for IPPFORB, roser Ahmadiyya muslimsk trossamfunnets motto «Love for all, hartred for none». Her fra den andre fredskonferansen i regi av AMJ Norge.

 

Erling Børstad, seksjonssjef i Politidirektoratet, vektlegger viktigheten av en fungerende maktapparat og samarbeid for å hindre kriminaliteten. Her fra den andre fredskonferansen i regi av Ahmadiyya muslimsk trossamfunn.

 

Cindy Horst, forskningssjef ved PRIO, forklarer forsamlingen ved den andre fredskonferansen i regi av Ahmadiyya muslimsk trossamfunn at humane verdier vises gjennom handling.

 

Kjell Magne Bondevik, tidligere statsminister og nå leder ved Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, påpeker at religionen spiller en større rolle i verden idag enn man antok for få år tilbake. Han berømmer det inter-religiøse arbeidet til Ahmadiyya muslimsk trossamfunn. Her fra den andre fredskonferansen (2017) i regi av AMJ Norge.