2024 - Fredskonferansen

Tema for året er

En verden i krise og veien til fred.

Konferansen finner sted fysisk i Baitun Nasr moské på Furuset, Oslo, den 18. april 2024, kl. 18.

2023 - Fredskonferansen

Tema for året er

Rettferdighet – Grunnlaget for varig fred

Konferansen fant sted fysisk på Baitun Nasr moské på Furuset, Oslo, den 27. april 2023, kl. 18. Opptakene fra arrangementet er tilgjengelig under videogalleri

2022 - Fredskonferansen

Tema for året er

Gylne prinspipper for verdens fred

Konferansen fant sted fysisk på Baitun Nasr moské på Furuset, Oslo, den 29. mars 2022, kl. 18. Opptakene fra arrangementet er tilgjengelig under videogalleri

2021 - Fredskonferansen

Tema for dette året er

Det kritiske behovet for fred

Konferansen ble avholdt på Microsoft Teams den 6. april 2021. Flere titalls personer fikk seg med konferansen via digitale flater.

2020 - Fredskonferansen

Tema for dette året var

Det kritiske bevohet for fred

Konferansen skulle finne sted 31. mars 2020, men ble avlyst på grunn av Koronautbruddet.

2019 - Fredskonferansen

Tema for dette året var

Å utfordre intoleransen og fremme moderasjon

Konferansen fant sted den 9. april 2019 i Masroorhallen på Baitun Nasr moské, også kjent som Furuset moské. Nærmere 150 deltakere var til stede.

2018 - 1st Nordic Peace Conference

Theme of this years conference is

Global conflicts & the need for justice

The event took place on the 20th of September 2018 at the landmark Baitun Nasr Mosque in Oslo, the largest mosque in the Nordic region. The conference was attended by more than 200 guests from different relgious, civic, academic, charitable and community organisations as well as parliamenterians and members of the diplomatic corps.

2017 - Fredskonferansen

Temaet for denne konferansen var:

Humane verdier – grunnlaget for en fredelig verden

Denne konferansen ble avholdt den 21. april 2017 i Masroorhallen på Furuset moské. Nærmere 200 deltok på konferansen og verdsatte dette initiativet.

2016 - Fredskonferansen

Denne konferansen ble avholdt den 21.4.2016 på Baitun Nasr moské, også kjent som Furuset moské. Blant deltakerne var flere sentrale politikere og stortingsmedlemmer. Temaet for konferansen var:

Fred og harmoni

Dette var den første konferansen i regi av AMJ Norge, og mer enn 150 deltakere var til stede.