Overhode for Ahmadiyyaretningen i islam maner til å arbeide for å minske ulikhet, ekstrem fattigdom, internasjonal våpenhandel og urettferdig utenrikspolitikk under fredssymposium med temaet «Grunnlag for å etablere varig fred». Han omtalte den kontinuerlige innsatsen av Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn for å spre fred og å fremme gjensidig respekt og toleranse i følgende ordelag:

Vår tro krever at vi prøver å oppfordre folk i alle deler av verden, hvorvidt de er rike eller fattige, sterke eller undertrykte, religiøse eller ikke-religiøse, til fred og rettferdighet – Hadrat Mirza Masroor Ahmad

Den 17. mars 2018 holdt overhode for verdensomspennende Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn, den femte kalif, Hadrat Mirza Masroor Ahmad, hovedforedraget i anledning av den 15. nasjonale fredskonferansen arrangert av Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn Storbritannia. Arrangementet ble holdt i Vest-Europas største moské; Baitul Futuh-moskeen i London med et publikum på mer enn 900 personer fra 31 forskjellige land. Blant deltakerne var regjeringsmedlemmer, ambassadører, akademikere, og medlemmer av forskjellige lands parlamenter i tillegg til representanter for relevante organisasjoner.

Om globale prioriteringer, sa Hadrat Mirza Masroor Ahmad:

Klimaendringer og spesielt en reduksjon av CO2-utslippene er et av problemene som mange politikere og intellektuelle har diskutert i de senere årene. Å forsøke å beskytte miljøet og å ta vare på vår planet er utvilsomt en ekstremt edel sak. Den utviklede verden, og spesielt verdens ledere, må likevel samtidig innse at det er også andre utfordringer som må håndteres med samme hast og iver.

Han fortsatte:

Folk som bor i verdens fattigste regioner er ikke bekymret for miljøet eller de siste tallene om karbonutslipp. Nei, de våkner hver dag og lurer på om de vil kunne fø sine barn.

Med fokus på de langsiktige konsekvensene av fattigdom, sa han:

Vi må ikke anse slike vanskeligheter som andres problemer. I stedet må vi innse at resultatet av en slik fattigdom har alvorlige implikasjoner for den brede verden og direkte påvirker global fred og sikkerhet. Det faktum at barn ikke har noe valg enn å tilbringe dager med å samle vann for sine familier, betyr at de ikke klarer å gå på skole eller å oppnå noen form for utdanning. De står fast i en ond sirkel av analfabetisme og fattigdom som tilsynelatende er uendelig og enormt skadelig for samfunnet.

Hadrat Mirza Masroor Ahmad fortsatte:

Frustrasjoner blir utnyttet av ekstremister, som lokker de fattige med økonomisk belønning og løfter om et bedre liv for deres familier. På samme vis betyr det å angripe analfabet ungdom at ekstremistene har frihet til å radikalisere og hjernevaske dem.

Han sa videre

De fattige nasjonene må ikke sees ned på, men vi bør betrakte dem som en del av vår familie – våre brødre og søstre. Ved å hjelpe utviklingslandene til å stå på egne ben, og ved å gi deres folk muligheter og håp, vil vi faktisk hjelpe oss og sikre verdens fremtid.

Med henvisning til fremgangen av nasjonalisme og trusselen om økende oppslutning om ytre høyre krefter i den vestlige verden, sa kalifen:

Som et resultat av terrorangrepene og utbredt innvandring til Vesten, har det også vært en farlig økning i nasjonalisme i mange vestlige land, noe som fremkaller minner om fortidens mørke dager. Det er spesielt urovekkende at ytre høyre grupper turer stadig frem mer åpent, ser sitt medlemskap vokse og til og med oppnå politiske fordeler. De er også ekstremister, som forsøker å forgifte det vestlige samfunnet, ved å anspore massene mot de som har en annen hudfarge eller tilhører andre religioner og trosretninger.

Under arrangementet presenterte Hans Hellighet Ahmadiyyas fredspris 2018 (Ahmadiyya Muslim Peace Prize for Advancement of Peace) til Angelina Alekseeva, representant for Dr. Leonid Roshal, en kjent barnelege fra Moskva, Russland og leder av internasjonal veldedeighetsfond for å hjelpe barn i katastrofer og kriger som en anerkjennelse for hans fremragende medisinske og humanitære arbeid.


Under arrangementet presenterte Hans Hellighet Ahmadiyya-fredsprisen 2018 (Ahmadiyya Muslim Peace Prize for Advancement of Peace) til Ms. Angelina Alekseeva.